KASTEEL

Naast de hechte band met de kerk is het gilde ook verbonden aan het kasteel en haar bewoners.


Het verhaal gaat dat het gilde is ontstaan toen kasteelheer en ridder Van Broekhuysen op laatste kruistocht gingen naar het heilige land en dus het dorp zonder verdediging achter moest laten. Zo heeft het gilde haar militaire functie in het begin vervuld.


Kasteel Geijsteren is door een Engels bombardement in 1944 verwoest en is tot 2012 een ruïne gebleven waarna de contouren weer zijn opgebouwd zoals u dit nu kunt zien. Tijdens de feestelijke opening in 2012 (tijdens het vorige gildefeest in Geijsteren) was het gilde uiteraard ook van de partij.

De banden met de families op kasteel Geijsteren zijn altijd gebleven en zo is baron de Weichs de Wenne (laatste bewoner van het kasteel) en ook zijn zoon, altijd beschermheer geweest van ons gilde.
Bij het overlijden van de laatstgenoemde is de taak van beschermheer overgegaan naar zijn echtgenoot en dus heeft het gilde sinds 2017 een beschermvrouwe in persoon van Judith Barones de Weichs de Wenne van Hövell tot Westerflier en Weezeveld.
Jaarlijks op de zondag na Sacramentsdag worden de koningen ook voorgesteld aan de beschermheer/beschermvrouwe en wordt een vendelgroet gebracht.


(Op de foto ziet u Kasteel Geijsteren voor het bombardement van 1944.)

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon