KERK

Het gilde draagt de naam van Sint Willibrordus omdat volgens de overlevering deze hier gepredikt en gedoopt heeft nabij de Sint Willibrorduskapel welke te vinden is in het bos. De kapel is gebouwd in de 16e eeuw maar de put welke naast deze kapel staat is gebouwd op een oude veenpoel uit de 4e – 5e eeuw waarin Willibrordus gedoopt zou hebben.
 

Het gilde heeft vanuit het verleden een sterke band met de kerk ter bescherming van altaar en haard. Jaarlijks op Sacramentsdag (2e donderdag na Pinksteren) wordt er gestreden om het koningschap van het gilde.

Op de zondag na Sacramentsdag trekt het gilde naar de kerk om de heilige mis op te luisteren en voorheen voorop te gaan tijdens de sacramentsprocessie welke al enkele jaren niet meer wordt gehouden.

Vervolgens gaat men de koningen voorstellen bij de gildepriester en beschermheer / beschermvrouwe.
 

Het gilde draagt 2 processieschilden mee waarvan de oorsprong onbekend is. Deze schilden werden gebruikt tijdens processie. Zij gingen de rijden voor waarachter de mensen liepen om te bidden. Als de gildebroeder het schild in de hoogte stak, wisten de volgers of zij moesten voor of na bidden.

(Op de foto ziet u de kerk van Geijsteren voor het bombardement van 1944.)

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon